2B arazileri üstüne üretilen politikalar

Bu da CHP’nin barış projesi!

CHP, 2B arazilerinin değerini emlak vergisi üzerinden belirleyecek…

Bülent AYDOĞDU / VATAN İSTİHBARAT


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman vasfını yitirmiş 2B projesiyle milyonlarca kişinin sorununu çözeceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, “2B arazisinde binası olanlara, tarımsal faaliyetlerde bulunanlara ve orman köylülerine kullandıkları arazinin tapusunu vereceğiz. 2B arazisi konut yapılarında emlak vergisi değeri üzerinden devredilecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “2B alanlarında, çevre ve orman kaygısını gözeten, devlet ile vatandaşlar arasındaki sorunları tümüyle sona erdirecek, bu çerçevede yapılaşmış alanlar ile tarımsal alanlardaki mülkiyet sorununu çözecek, orman köylülerini destekleyecek bir proje uygulayacağız. Projemiz, devlet ile vatandaşlar arasındaki temel uyuşmazlık alanlarında barışı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle projemize ’2B Barış Projesi’ adını verdik” dedi.

Sultanbeyli’de bir düğün salonunda basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, partisinin 2B Barış Projesi’ni açıkladı. 2B sorununun, milyonlarca yurttaşın sorunu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ana kadar devam eden bu sorunun çözümü için CHP’nin bir proje geliştirdiğini söyledi. Sadece orman köylerinde 7 milyon yurttaşın bu sorunla karşı karşıya olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, 9 yıldır çözülmeyen bu sorunun çözümü için hazırladıkları projeyi, 2B sorununu en yoğun yaşayan Sultanbeyli’de açıklamayı uygun gördüklerini ifade etti.

Gelirin % 40’ı ormana gidecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Buna biz, 2B Barış Projesi diyoruz. Yani devletle yurttaş barışacak, orman köylüsüyle barışacak. Köylü yurttaşımızın yıllardan beri kullandığı 2B arazisiyle ilgili devletle arasındaki uyuşmazlık çözülecek ve biz barışı sağlayacağız. Hem mülkiyet sorununu çözeceğiz, orman köylüsünü destekleyeceğiz, çevre duyarlılığımızı da koruyacağız. 2B arazisinde binası olanlara, tarımsal faaliyetlerde bulunanlara ve orman köylülerine kullandıkları arazinin tapusunu vereceğiz. Bedelli mi, bedelsiz mi bu da tartışma konusu? Konut yapılarında emlak vergisi değeri üzerinden, aynı büyükşehir veya belediye sınırları içinde başka bir konutu varsa rayiç bedel üzerinden devredilecek. Esnafın işyeri olarak kullandığı binalar da emlak vergisi değeri üzerinden, diğerleri de rayiç bedel üzerinden devredilecektir. Tarım hayvancılık amaçlı olarak kullanılan arazilerde tarım hayvancılık faaliyetinde bulunanlara emlak vergisi değeri üzerinden, orman köylülerinin yerleşim veya tarım hayvancılık amaçlı kullandıkları araziler aynı amaçlı kullanmaları koşuluyla kullanıcılarına bedelsiz olarak teslim edilecektir. Üzerinde yapı bulunmayan tarımsal amaçlı kullanılmayan araziler de ağaçlandırılarak ormanlaştırılacaktır.”

Kemal Kılıçdaroğlu, bu satıştan elde edilecek gelirin yüzde 40’ının, orman alanlarının ıslahı ve ihyası, yani orman alanlarının oluşturulmasıyla ilgili, yüzde 30’unun orman köylülerinin kalkınması ve Türkiye’de hayvancılığın ve yeni kurulacak olan hayvancılık ve et ürünleri kurumunun desteklenmesi için kullanılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, geri kalan yüzde 30’luk kısmının devlet üniversitelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesinde kullanılacağını vurguladı.

http://haber.gazetevatan.com/Haber/371533/1/Gundem

16.04.2011

AKP ve CHP’nin 2B’deki farklılıkları

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Projesi’nin diğer 2B söylemlerinden farkını şöyle aktardı:

* Üzerindeki yapıyı konut olarak kullananla ile işyeri olarak kullanan esnafa sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak rayiç bedel değil, emlak vergisi değeri üzerinden belirlenecek

* Tarım-hayvancılık faaliyetinde bulunanlara rayiç bedel değil, emlak vergisi değeri üzerinden olacak.

* Orman köylülerine bedelli değil, bedelsiz olarak devredilecek.

* Devlet tarafından daha önce satıldığı halde sonradan 2B olduğunun anlaşılması nedeniyle tapuları iptal edilen yerler bedeli karşılığında değil bedelsiz olarak verilecek.

* Eskiden beri vatandaşların tapulu arazisi olduğu halde daha sonra 2B olduğu gerekçesiyle tapuları iptal edilen yerler rayiç bedel değil, emlak vergisi değerinini 1/2’si üzerinden eski sahiplerine iade edilecek.

* Satıştan elde edilen gelir ormanların ıslahı ve yeni orman alanlarının oluşturulması yanında orman köylüleri ve hayvancılığın desteklenmesi ile devlet üniversitelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi için kullanılacak.

http://haber.gazetevatan.com/Haber/371535/1/Gundem

16.04.2011

20:19


AKP 5 yıl taksitli ödeme fırsatı sunacak

* Belediye mücavir alan sınırları içinde yapılaşma bulunan yerler (yerleşim yerleri), bina ve bahçe gibi kullanım alanlarıyla birlikte metrekare sınırlaması olmaksızın hak sahiplerine doğrudan satılabilecek.

* Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan, 100 dönüme kadar tarım arazileri de, sulu-kuru ayrımı yapılmaksızın hak sahiplerine doğrudan satılabilecek.

* Tarım arazileri dışında kalan, üzerinde yapılaşma bulunan ve Maliye Bakanlığı’nca uygun görülen taşınmazlar, TOKİ, büyükşehir ve ilçe belediyelerine kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirmek üzere devredilebilecek.

* Devlet tarafından gerçek ve tüzel kişilere dağıtılan, iskanen verilen, özelleştirilen ya da hisseleri devredilen taşınmazların tapu kayıtları, geçerli kabul edilecek.

* 2B’lerde hak sahipliği için süre şartı aranmayacak.

* 2B’ler, rayiç bedelleri üzerinden satılacak. Rayiç bedellerinin belirlenmesinde Hazine taşınmazlarının satışındaki kurallar geçerli olacak. Bu çerçevede il ve ilçelerdeki takdir komisyonları, hak sahiplerine satılacak 2B alanlarıyla ilgili değer tespitinde bulunacak.

* 2B’lerin satışında da Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin esaslar uygulanacak. Ancak Hazine taşınmazlarının bedellerinin ödenmesindeki 2 yıllık taksit süresi, 2B arazileri için 5 yıl olacak. Hak sahipleri isterlerse bedeli peşin, isterlerse kanuni faiziyle 5 yıl taksitle ödeyebilecek.

http://haber.gazetevatan.com/Haber/371532/1/Gundem

Rayiç bedel nedir?

Rayiç bedel, bir mülkün bugünkü piyasa koşullarındaki satış bedeli demek. Emlak vergisine esas değerler ise genellikle piyasa rayiçlerinin çok altında kalıyor. Hem AK Parti hem de CHP’nin emlak vergisi bedelini esas alması, ‘satış’tan devlet kasasına daha az para girmesi olarak yorumlanıyor.