İzmir afet riskini azaltma sempozyumu bildiriler kitabı

İzmir afet riskini azaltma sempozyumu bildiriler kitabını indirmek için tıklayınız.