NETCAD VECTORY

VECTORY MODÜLÜ EĞİTİM DÖKÜMANI………………………………………….. 4
1.Raster Verinin Netcad’e Yüklenmesi ………………………………………………..4
2. Raster Hat Renklerinin Seçilmesi …………………………………………………..5
3. Hatların SayIsallaştIrIlmasI …………………………………………………………..6
4. Raster Alan Kapat……………………………………………………………………..7
5. Eğrilerin Sayısallaştırılması ………………………………………………………….8
6. Eğrilere Kot Ver………………………………………………………………………10
7. Rasterlerın Editlenmesi……………………………………………………………..11
8. Rasterların Saklanması……………………………………………………………..14

Dosyayı indirmek için tıklayınız.