KENTSEL MEKANDA ÜÇLÜ iTTiFAK: SANAYiSiZLESME, SOYLULASTIRMA, YENi ORTA SINIF

KENTSEL MEKANDA ÜÇLÜ iTTiFAK: SANAYiSiZLESME, SOYLULASTIRMA, YENi ORTA SINIF

Özet
Bu makalede sanayisizlesme, soylulastırma ve yeni orta sınıf arasındaki iliskinin ekonomi
politik boyutları irdelenmektedir. Sınıf içi artan bölünmelerin kentsel ve siyasal hayattaki
karsılıkları sanayisizlesme ve soylulastırma açısından ele alındı. 1990 sonrası kent
merkezlerinde gündeme gelen soylulastırma, sanayisizlesme sonrası bosalan veya gerileyen
kentsel alanlarda yeni bir ekonomik arayıs yarattı. Yasanan ekonomik değer artısı sınıfsal
tahliyeye dönüserek isçi sınıfının kentteki tarihine ve genel olarak yoksulluk hallerine yönelik
“dıslayıcı” bir yaklasım yaratmıstır. Bütün bu gelismeler isçi sınıfının gözden düsüsü ve
“hırçın” bir yeni orta sınıf söyleminin yanı sıra diğer kent elitlerinin kazanımlarını arttırma
yönündeki kent tasavvurunu hakim kılmıstır.

Triadic Deal on Urban Space: De-industrialization, Gentrification, New Middle Class
Abstract
This article focuses on the economic and political dimensions of the relations between deindustrialization,
gentrification and the new middle class in Turkey. The urban and political
correspondences of the increasing intra class segmentation are discussed through the
processes of deindustrialization and gentrification. Gentrification, which became a current
issue in urban centers since 1990, created a new economic search in urban spaces that were
emptied and regressed after deindustrialization. The current increase in economic value in city
centers gave way to a class based evacuation and created an “exclusive” perspective, which is
directed against the working class history in the cities and in general to the states of poverty.
As a result, the disfavor of the working classes and a “vicious” new middle class discourse
made the urban imagination of the urban elites, which only aim to increase their economic
wealth, dominant in public.

Dosyayı indirmek için tıklayınız.