ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YAKLAŞIMLARI

ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YAKLAŞIMLARI

ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

•Küresel Ulaşım Sektörü Profili
•AB politikaları ve yaklaşımları
•Türkiye Ulaşım Sektörü Profili
•Atılması Gereken Adımlar ve İyileştirmeler
[slideshow]