Varlık Temelli Kalkınma: Yerel Varlıkları Fırsata Dönüştürmek

[slideshow]
SUNUM PLANI
—Varlık Temelli Kalkınma
◦Varlık Nedir? Varlık Kategorileri/ Türleri
◦Kentsel Varlık Yönetimi
◦ Urla Çeşme Karaburun Yarımadası için Varlık Haritalaması ve Değerlendirilmesi
—Proje Genel Yaklaşımı
◦Kavramsal Çerçeve
◦Vizyon,  Stratejik Amaç ve Hedefler
—Yerel Varlıkları Fırsata Dönüştürmek: Pilot Proje Uygulamaları
◦Pilot Proje 1: Farklar ve Tatlar
◦Pilot Proje 2: Sakız Esintisi
◦Pilot Proje 3: Yerel İletişim Ağları Projesi
◦Pilot Proje 4:  Yaşamda Sağlık
—Stratejik Yol Haritası
◦Yol Haritası Bileşenleri
◦Çığ Etkisi