Ütopya

Ütopya, aslında olmayan, tasarlanmış olan ideal toplum ve devlet şekli anlamı taşır. Fakat en geniş anlamıyla ütopya, ideal toplum düzeni yada fiziksel çevre kurmaya yönelik çabaların sonuçlarıdır. Bu doğrultudaki her tür düşünce ise ütopik olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda diyebiliriz ki formel olarak ütopya şeklinde ifade edilmemiş olsa da insanların istekleri ve özlemleri ütopya oluşumunu da beraberinde getirir. Bu nedenle ütopya insanların günlük hayatlarının daha değişik ve daha güzel yaşamaya yönelik düşüncelerin bir bütünü konumundadır. Buradan yola çıkarsak ütopyaların gelişmesi durumunda yeni bir toplum oluşturma, yeni bir yönetim şekli oluşturma hatta yeni bir dünya kurma düşüncesi bile ortaya çıkabilir.