2005’DEN 2030’A İZMİR SOSYO-EKONOMİK PROFİL VE TEMEL GELİŞME EĞİLİMLERİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 

 

 

 

2005’DEN 2030’A İZMİR

SOSYO-EKONOMİK PROFİL VE TEMEL GELİŞME EĞİLİMLERİ

 

 

 

Temmuz 2005

İZMİR

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER. iii

TABLO LİSTESİ. v

EK TABLOLAR. ix

GRAFİK LİSTESİ. x

GİRİŞ. 1

1. İZMİR İLİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU

1.1 Jeomorfoloji 3

1.2 Demografi 7

1.3 Gelir Yapısı 14

1.3.1 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. 14

1.3.2 Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH). 17

1.3.3 Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın Sektörel Yapısı 20

1.3.4 Fiyatlar. 22

1.3.5 Yatırımlar. 25

1.3.6 Bütçe Gelirleri 29

1.4  İşgücü.. 30

1.4.1 İzmir İlinde İşgücü.. 31

1.4.2 İşsizlik. 35

1.4.3 İzmir Kent Merkezinde İşgücü.. 38

1.5 Eğitim… 45

1.6 Sağlık. 58

1.7 Altyapı 62

1.7.2 Ulaşım… 64

1.7.3 Maden Kaynakları 67

1.8 Dış Ticaret. 70

1.9 Sektörel Analiz. 77

1.9.1 Tarım… 78

1.9.2 İmalat sanayii 97

1.9.3 Hizmetler. 109

 

2.        İZMİR BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ KAPSAMINDAKİ İLÇELER BAZINDA SOSYO- EKONOMİK ANALİZ

2.1 Genel İstatistikler. 136

2.2 İlçelere Ait Değerlendirmeler. 143

DİKİLİ. 143

BERGAMA.. 144

KINIK.. 146

ALİAĞA.. 148

FOÇA.. 150

MENEMEN.. 151

KEMALPAŞA.. 153

BAYINDIR.. 154

ÖDEMİŞ.. 156

KİRAZ.. 157

BEYDAĞ.. 159

TİRE.. 161

SELÇUK.. 162

TORBALI. 164

MENDERES.. 165

SEFERİHİSAR.. 167

URLA.. 168

KARABURUN.. 170

ÇEŞME.. 171

3. POTANSİYELLER VE TEMEL GELİŞME EĞİLİMLERİ

3.1 Ekonomik Temel (Economic Base) Analizi 175

3.1.1 Yoğunlaşma Katsayıları (Location Quotiants): Yöntem… 175

3.1.2 İzmir İçin Yoğunlaşma Katsayılarının (LQ) Hesaplanması 177

3.1.3 İzmir’in İlçelerinde Yoğunlaşma Katsayıları (LQ). 187

3.2 Gelir ve İstihdam Öngörüleri 190

3.2.1 Yöntem… 190

3.2.2 Gelir Projeksiyonları 193

3.2.3 İzmir İli İstihdam Projeksiyonları 198

3.3 Bir Değerlendirme. 207

 

 

TABLO LİSTESİ

Tablo 1- Sayım Yıllarına Göre İzmir İl Nüfusunun Gelişimi 8

Tablo 2 – Şehir ve Köy Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı 10

Tablo 3 – İzmir Nüfusunun Üç Ana Yaş Grubuna Göre Dağılımı 12

Tablo 4 – İzmir Nüfusunun Cinsiyete Göre  Dağılımı: 2000.. 13

Tablo 5 – İzmir’de Nüfusun Doğum Yerine Göre Dağılımı: 2000 (%). 13

Tablo 6 – Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Göstergeleri: 1990-2000 (1987 Fiyatlarıyla, Milyar TL). 15

Tablo 7 – GSYİH Gelişme Hızı: 1988-2000 (Yıllık, %). 16

Tablo 8 – Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (1987 Fiyatlarıyla, TL). 18

Tablo 9 – İzmir’de GSYİH’nın Üç Ana Sektöre Göre Dağılımı (%): 1987-2000.. 21

Tablo 10 – İzmir’de 12 Aylık Ortalamalara Göre TEFE: (%). 23

Tablo 11 – İzmir’de 12 Aylık Ortalamalara Göre TÜFE: (%). 23

Tablo 12 – 12 Aylık Ortalamalara Göre İmalat Sanayiinde TEFE: (%). 24

Tablo 13 – 12 Aylık Ortalamalara Göre TÜFE’de Sektörel Gelişim:  (%). 24

Tablo 14 – İzmir İli Teşvik Belgeli Yatırımları (Milyar TL, cari fiyatlarla). 26

Tablo 15 – Kamu Yatırım Harcamalarının Gelişimi: 1995-2001 (Milyar TL). 27

Tablo 16 – İzmir’de 2004 Yılı Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı (Milyar TL). 28

Tablo 17 – İzmir İli Konsolide Bütçe Gelirleri: 1995-2004). 29

Tablo 18 – İzmir’de Vergi Gelirleri – 2003.. 30

Tablo 19 – Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam Edilen Nüfus (1980-2000). 32

Tablo 20 – İstihdamın Cinsiyete Göre Sektörel Dağılımı: 2000 (%). 32

Tablo 21 – Üç Ana Sektör İtibariyle İstihdam Yoğunlaşma Katsayıları (LQ): 1980-2000.. 33

Tablo 22 – Cinsiyete Göre İşgücünün Genel Durumu: 2000.. 34

Tablo 23 – İşteki Duruma Göre İstihdam: 2000 (%). 34

Tablo 24 – Yapılan İşe Göre İstihdam: 2000 (%). 35

Tablo 25 – Yaş Grubuna Göre İşgücü Durumu: 2000.. 36

Tablo 26 – İşsizlerin Öğrenim Durumu: 2000.. 37

Tablo 27 – Çalışmama Nedenine Göre İşgücünde Olmayan Nüfus: 2000.. 38

Tablo 28 – İzmir İl Merkezinde İşgücünün Gelişimi: 2000-03.. 39

Tablo 29 – İzmir İl Merkezinde İstihdamın Gelişimi: 2000-03.. 40

Tablo 30 – İktisadi Faaliyet Kollarına Göre İzmir Merkezinde İstihdamın Gelişimi: 2000-03.. 41

Tablo 31 – İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Sektör Yoğunluk (LQ) Katsayıları: 2000-01.. 42

Tablo 32 – İzmir İl Merkezi’nde Yaş Grubuna Göre İstihdamın Durumu:  2003.. 43

Tablo 33 – İşteki Duruma Göre İstihdam (İl Merkezi) – 2003 (%). 44

Tablo 34 – Yapılan İşe Göre İstihdam (İl Merkezi) – 2003 (%). 45

Tablo 35  – İzmir’de Okur  Yazarlık Oranının Gelişimi: 1935-2000 (%). 46

Tablo 36 – Okur  Yazarlık Durumu : 2000 (%). 47

Tablo 37 – Eğitim Durumu:  2000 (%). 48

Tablo 38 – Okul, Öğrenci, Öğretmen Sayıları, 2004 – 2005 Öğretim Yılı 49

Tablo 39 – Öğretmen Başına Öğrenci Sayıları, 2004 – 2005 Öğretim Yılı 50

Tablo 40 – Ortaöğretimde Okul Türlerine Göre Okul, Öğrenci, Öğretmen Sayıları: 2004–05 Öğretim Yılı 50

Tablo 41 – Halk Eğitimi ve Meslekî Eğitim: 2003–04 Öğretim Yılı 51

Tablo 42 – 2004 Yılı ÖSYS Sonuçları 51

Tablo 43 – Yüksek Öğretim Kurumları Birim Sayıları: 2003–04 Öğretim Yılı 53

Tablo 44 – Yüksek Öğretim Öğrenci Sayıları: 2003–04 Öğretim Yılı 55

Tablo 45 – Yüksek Öğretim Öğretim Elemanı Sayıları: 2003–04 Öğretim Yılı 56

Tablo 46 – Sağlık Kuruluşları Sayısı: 2003.. 59

Tablo 47 – Sağlık Ocağı Sayıları: 2003.. 60

Tablo 48 – Sağlık Ocağı Başına Düşen Ortalama Nüfus: 2003.. 60

Tablo 49 – Sağlık Personeli Sayısı 61

Tablo 50 – Elektrik Tüketiminin Sektörel Dağılımı (2000) (Mwh). 63

Tablo 51 – Kırsal Yerleşim Yerlerinde Asfalt Karayolu (2000). 64

Tablo 52 – Motorlu Kara Taşıtı ve Özel Otomobil Sayısı (2000). 65

Tablo 53 – İzmir Limanı – 2003.. 66

Tablo 54 – İzmir Limanı’ndan Yükleme–Boşaltma: 1999- 2003  (1000 ton). 67

Tablo 55 – Yıllar İtibariyle Dış Ticaret İstatistikleri (milyon $). 71

Tablo 56 – İzmir İlinde İhracat ve İthalatın Seyri: 1996-2001 (Milyon $). 72

Tablo 57 – Türkiye’de İhracatta İllerin Payları: 2002-03 (milyon $). 73

Tablo 58 – Türkiye’de İthalatta İllerin Payları: 2002-03 (milyon $). 74

Tablo 59 – İzmir’den İhraç Edilen Ürünler: 2003  (%). 75

Tablo 60 – İzmir’e İthal Edilen Ürünler: 2003  (%). 76

Tablo 61 – İzmir GSYİH – Sektörel Dağılım (2000 yılı). 77

Tablo 62 – İzmir İli 2004 Yılı Ürün ve Ürün Grupları İtibariyle Tarımsal Üretim Değeri 79

Tablo 63 – İzmir İli Genel Arazi Dağılımı ( 2004 ). 81

Tablo 64 – İzmir İli 2004 Yılı İlçeler İtibariyle Kullanım Şekline Göre Tarım Arazisi Dağılımı (hektar). 84

Tablo 65 – İzmir İli 2004 Yılı Ürün Grupları İtibariyle Belli Başlı Tarla Ürünleri Ekiliş Alanları, Üretim ve Üretim Değerleri 85

Tablo 66 – İzmir ili, Tarla Bitkileri Ürün Gruplarının Toplam Ekiliş Alanı ve Üretim Değeri İçindeki Oransal Payları 86

Tablo 67 – 2004 Yılı Belli Başlı Meyve Ağaç Sayıları, Üretimi ve Üretim Değerleri 88

Tablo 68 – İzmir İli 2004 Yılı Açıkta ve Örtü Altında Belli Başlı Sebzelerin Ekiliş Alanları,  Üretim ve Üretim Değerleri 90

Tablo 69 – İzmir İli İlçeler İtibariyle Başlıca Hayvan Sayıları (2004). 92

Tablo 70 – 2004 Yılı,  İzmir İli İlçeler İtibariyle Traktör, Biçer-Döver ve Pulluk Sayıları 94

Tablo 71 – İzmir İli İlçeler İtibariyle Sulanan ve Sulanmayan Tarım Alanları (2004). 96

Tablo 72 – İzmir İli İmalat Sanayinde Firma Sayısının Gelişimi 100

Tablo 73 – İzmir İli İmalat Sanayinde Toplam Çalışan Sayısının Gelişimi 100

Tablo 74 – İzmir İmalat Sanayiindeki Gelişmeler (milyar TL). 102

Tablo 75 –  İzmir’de Yer Alan Organize Sanayi Bölgelerindeki Toplam ve Dolu Sanayi Parsel  Sayısı ve  Doluluk Oranı 108

Tablo 76 – Merkez ve Seçilmiş İlçelerde Ticarî Faaliyette Bulunan Firma Sayısı 110

Tablo 77 – İzmir Fuarları – 2005.. 115

Tablo 78 – Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri – 2003.. 116

Tablo 79 – Konaklama Kişi Sayıları (Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri) – 2003.. 117

Tablo 80 – Geldikleri Ülkelere Göre Turistler (Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri) – 2003.. 117

Tablo 81 – Konaklama Kişi Sayıları (İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri) – 2003.. 118

Tablo 82 – Geldikleri Ülkelere Göre Turistler (İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri) – 2003.. 118

Tablo 83 – İzmir İli İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Göstergeleri 136

Tablo 84 – İzmir İli İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Göstergeleri (Devam). 137

Tablo 85 – İzmir İli İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Göstergeleri (Devam). 138

Tablo 86- İlçelere Ait Nüfus Göstergeleri 139

Tablo 87 – İlçelere Göre Nüfus Durumu – 2000.. 140

Tablo 88 – İzmir İli İlçelerinin Gelişmişlik Durumu.. 142

Tablo 89– İzmir İlinde  GSYİH Yoğunlaşma Katsayıları (LQ): 2000.. 179

Tablo 90- İzmir İlinde İstihdam Yoğunlaşma Katsayıları: 2000.. 180

Tablo 91- İmalat Sanayii Altsektörlerinde (ISIC, 2 basamak) İstihdam Yoğunlaşma Katsayıları: 1989-2000.. 182

Tablo 92-İmalat Sanayii Altsektörlerinde (ISIC, 4 basamak) İstihdam Yoğunlaşma Katsayıları: 1990-2000.. 184

Tablo 93- İzmir’in İlçelerinde Ana Sektörler İtibariyle İstihdam Yoğunlaşma Katsayıları: 2000.. 188

Tablo 94 – İzmir İli GSYİH Projeksiyonları: 2001-2030 (1987 Fiyatlarıyla, Milyar TL). 194

Tablo 95 – İzmir İmalat Sanayiilerinde 2030 Reel Katma Değer Projeksiyonu (1987 fiyatlarıyla, Milyon TL). 197

Tablo 96- İzmir İli Ekonomik Faaliyetlere Göre İstihdam Projeksiyonu: 2000-2030.. 199

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK TABLOLAR LİSTESİ

Ek Tablo 1- İzmir İli  GSYİH Projeksiyonu (Temel Senaryo): 2001-2030 (1987 Üretici Fiyatları, Milyar TL) 210

Ek Tablo 2 – İzmir İli GSYİH Projeksiyonu (İyimser Senaryo): 2001-2030. 212

Ek Tablo 3 – İzmir İli GSYİH Projeksiyonu: 2001-2030 (Milyar TL, 1987 üretici fiyatları) (Kötümser Senaryo) 214

Ek Tablo 4 – İzmir İli GSYİH Projeksiyonları: 2001-2030 (1987 Fiyatlarıyla, Milyar TL) 216

Ek Tablo 5 – İzmir İli İmalat Sanayiinde Reel Katma Değer Projeksiyonları:1989-2030. 217

Ek Tablo 6 – İmalat Sanayii Reel katma Değer Projeksiyonu:2001-2030. 218

Ek Tablo 7 – İzmir İli İmalat Sanayiinde İstihdam Projeksiyonları: 2005-2030. 220

Ek Tablo 8 – İzmir İli İmalat Sanayiinde İstihdam Projeksiyonları: 2005-2030. 221

Ek Tablo 9- İzmir İlinde İstihdam Edilen Nüfusun Yerleşim Yerleri ve Ana Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı: 1990. 223

Ek Tablo 10- İzmir İlinde İstihdam Edilen Nüfusun Yerleşim Yerleri ve Ana Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı: 2000. 225

Ek Tablo 11-İzmir İlinde İstihdam Edilen Nüfusun Yerleşim Yerleri ve Ana Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı: 2030 (Projeksiyon) 227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GRAFİK LİSTESİ

Grafik 1-İzmir İlinde Yıllık Ortalama Nüfus artış Hızları : 1927-2000. 9

Grafik 2- Yıllık Nüfus Artış Hızı: 1990–2000 (Binde) 11

Grafik 3 – GSYİH Büyüme Hızları: 1988-2000. 16

Grafik 4 -Türkiye, Ege ve İzmir İlinde Kişi Başı GSYİH’nın Gelişimi: 1990-2000. 19

Grafik 5 – İzmir İli Kişi Başına GSYİH (ABD $): 1991-2000. 20

Grafik 6 – İzmir İlinde GSYİH’nın Üç Ana Sektöre Dağılımı (%): 2000. 22

Grafik 7- İzmir İli GSYİH Öngörüleri: 2000-2030. 196

Grafik 8 – İzmir İlinde Toplam İstihdam Projeksiyonu: 2000-2030. 200

Grafik 9 – İzmir İlinde İmalat Sanayii Toplam İstihdam Projeksiyonu: 2000-2030. 202

 

Dosyayı indirmek için tıklayınız.