Planning Design I

CP 201 YERLEŞİM PLANI TASARIM STÜDYOSU (4-8) 8
Ön Şart : AR 102
Şehir planlama lisans öğrencilerinin ilk planlama stüdyosu olan bu derste “mahalle” ölçeğinde biryerleşim parçasının “yerleşim planı” ve detay planlamasına dair temel bilgiler uygulamalıtanıtılmaktadır. Bu temeller (i) seçilen bir alanda yerleşimin ve çevresinin coğrafik, topografik veiklimsel özellikleriyle ve sosyo-ekonomik yapısıyla incelemek; (ii) o alanda gelecekte “mahallebüyüklüğünde” bir yerleşimin gelişmesi için gereken alan kullanımları, nüfus yoğunlukları, yapı tiplerive büyüklükleri, ulaşım sistemleri, altyapı ve diğer yapılı çevreye dair özelliklerin dağılımlarınıgeliştirilecek “yerleşim senaryalarına göre planlamak ve tasarlamak; (iii) bu yeni yerleşim için yapıölçeğinden mahalle ölçeğine kadar farklı ölçeklerde plan ve projeler geliştirmek.

Bu stüdyoda 1/25000, 1/5000 , 1/1000 kentsel merkez , ve 1/500 ölçekli toplu konut alanı çalışılmıştır. Çalışma alanı ise İzmirin Seferihisar ilçesidir. Bu stüdyo kapsamında yaptığım çalışmalar ektedir.

 

plan raporu için tıklayınız.

  • Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir