Plannind Design II 

Bu stüdyo süresince;

1/200 000 ölçekli Nüfus ve İstihdam analiz çalışması

– 1/100 000 çevre düzeni planının alt bölge olarak belirlenen Tuzla-Pendik üzerine stratejilerini araştıran ve  sonuçlarını irdeleyen 1/100 000 ölçekli ÇDP paftası

– 1/25000 ölçekli Eşik Sentezi ve swot analizi analizi ( Tuzla ve Pendik için)

– 1/25000 ölçekli stratejik plan çalışması

– ve son olarak da planın hayata geçme sürelerini belirleyen zaman akış diagramı üzerinde çalışılmıştır.

 

 25000 plan raporu


  • Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir