Blog Archives for category Yapı & Construction

Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS)

Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) Planlı Alanlar Tip imar yönetmeliğinde açık şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeiliğin genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler kısmı plan ve idarece çıkarılacak olan yönetmeliklerle  değiştirilememektedir. Bu nedenle Taks (Taban Alanı Kat Sayısı) her koşulda yönetmelikte belirtildiği şekliyle hesaplanmalıdır. Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde yer alan tanım; Madde 16 / 2. (Değişik:RG-8/9/2013-28759) Taban alanı kat sayısı (TAKS): Taban alanının imar parseli alanına oranıdır. Taban alanı kat sayısı, arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanır…. Devamını Oku »

STRUCTURE

Foundation (Temel)

[slideshow]

WALLS

[slideshow]