CP 232 YAPILASMIS CEVRE VE TARIH I

Bu ders, öğrencilerin kentleri anlama ve “okuma” kapasitelerini arttırmak amacıyla, ders konusu olacak kentlerin tarihsel ve kültürel bağlam ve süreçlerini incelemektedir. Bu inceleme, kentlerin nasıl ve neden o kent formunu aldıklarına yoğunlaşmakta; ve bunun, ilgili kent formu ve süreçlerinin birbirini karşılıklı olarak nasıl etkilediğine dair cevaplar üretebileceğine inanmaktadır. Ders özellikle, Anadolu ve Mezopotamya’daki “ilk kent medeniyetleri”nin kentlerine, İslamiyet dönemi Orta Doğu kentlerine; ve Batı’nın “sanayi öncesi dönemi”nden 20.yüzyıl baş ve ortalarına kadar uzanan dönemlerdeki kent örneklerini tarihsel dönemler üzerinden incelemektedir.

Ders dosyaları için tıklayınız.

Alternatif  link için tıklayınız.

  • Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir