CP 254 PLANCILAR VE TASARIMCILAR İÇİN EKONOMİ
Arz, talep, piyasa dengesi, tuketici davranışı kuramı, üretim ve maliyet kuramı, fiyat mekanizmasında devlet müdahalesi gibi temel ekonomi kavramları tanıtılacaktır. Yine, temel makro ekonomik kavramlara giriş yapılacaktır: Ulusal kalkınma, brüt ulusal üretim, gelir dağılımı, bölgesel eşitsizlikler, kalkınma süreci kuramı (Neoklasik, yapısalcı, ve Marksist yaklaşımlar). Cumhuriyet dönemi boyunca ekonomik yapı ve planlama deneyimi.

 

Ders notu için tıklayınız.

  • Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir