Kentsel gelişim ekonomisi, kentsel arazi kullanımı tahsisi ekonomisi ve kentin değişik sektörlerinin davranışına etki eden ekonomik faktörler; konut, imalat, ticaret vs. Şehirlerin ekonomik temelindeki değişimler, kentsel işgücü piyasası, bölgesel gelişme modelleri, sermaye ve işgücünün göçü, kamu hizmetleri ve altyapının sunumu. Kentin ekonomik kalkınmasında kamu- özel teşebbüs ortaklığı.

 

Ders notları için tıklayınız.

  • Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir