CP 231 DÜŞÜNCE VE TEKNOLOJİ TARİHİ (3-0) 3
Teknoloji ve düşüncenin insanlık tarihinin ilerlemesine paralel olarak kültürel ve felsefi çerçevede ele alınması. Felsefenin temel kavramları. Ders kapsamında batı düşünce tarihi üzerinde önemle durulacaktır. Kentsel çevreyi vurgulayacak şekilde teknoloji ve düşünce üzerine tartışmalar. Felsefenin ortaya çıkışı, modern çağ, aydınlanma, sanayi devrimi, 20. yüzyıl.

 

CP 241 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ (3-0) 3
Kentin sosyal yapısı ve analizi. Kırdan kente göç. Kentleşme süreci. Kentsel toplumun tartışma konuları; işgücü, sosyal sınıflar, konut, kentsel yaşam ve kent kültürü.

Felsefe ve sosyoloji  için tıklayınız.

  • Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir