1/100.000 Plan Uygulama Araçları ve Eylem Programı İstanbul

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu
Dokuzuncu Bölüm – Plan Uygulama Araçları ve Eylem Programı
BÖLÜM 9. PLAN UYGULAMA
ARAÇLARI VE EYLEM PROGRAMI

dosyayı indirmek için tıklayınız.