Netcad dağıtım

DAĞITIM PROGRAMI PROJE İŞLEM ADIMLARI……………………………….. 3
1. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü.ne Müracaat ve Kadastro Kayõtlarõnõn
Girişi 3
1.1. Varis Olan Maliklerin Girişleri……………………………………………… 5
1.2. Tesbit Bilgilerinin Girilmesi ………………………………………………… 6
1.3. Eski Dopo Girişi………………………………………………………………… 7
1.4. Düzenlemeye Girmeyen Alanlarõn Girişi ……………………………….. 7
1.5. Bağõşlanan Alanlarõn Girişi …………………………………………………. 7
2. İmar Parsellerinin Dağõtõm Editörüne Aktarõlmasõ ……………………. 7
3. DOP Hesabõ………………………………………………………………………… 9
3.1. Kamulaştõrma İşlemleri …………………………………………………….. 9
3.2. Malik Dağõtõmlarõnõn Yapõlmasõ………………………………………….. 11
3.3. Tesbitlere Göre Dağõtõm…………………………………………………… 11
3.4. OKA.larõnõn Dağõtõmõ ……………………………………………………….. 12
4. Bedel Girişleri …………………………………………………………………… 12
4.1. İmar Kayõtlarõnda Bedel Girişleri……………………………………….. 12
5. Proje Ayarlarõ …………………………………………………………………… 13
5.1. Proje Parametreleri ………………………………………………………… 13
5.2. Genel Rapor Parametreleri……………………………………………….. 13
5.3. Dağõtõm Rapor Parametreleri ……………………………………………. 14
6. Birkaç Örnek Rapor……………………………………………………………. 15

Dosyayı indirmek için tıklayınız.