İmar Çapı (İmar Durum Belgesi)

İmar Çapı (İmar Durum Belgesi):

Genel olarak parselin imar mevzuatına ve imar planlarına gore yapılaşma haklarını gösteren resmi bir belge olup kimi kurumlarda imar Çapı, bazılarında ise imar durum belgesi adı ile anılmaktadır. İlgili idarece hazırlanması gereken bu belge; konu parselde imar planı ve yönetmelikler uygun yapılabilecek kat adedini, bina yüksekliğini, bina derinliğini, ön, arka vey an bahçe çekme mesafelerini, yapı nizamını, taban alanı kat sayısı (Taks), kat alanı kat sayısını (Kaks) rakan ve kroki ile gösterilmektedir. Bunlara ek olarak parselin başka yasa ve yönetmelikler yönünden kısıtlılığı olup olmadığı böyle bir kısıtlılık bulunması halinde alınması gereken izinler belirtilmektedir.

İmar Çapı (imar durum belgesi) önceki yasa ve yönetmeliklere göre bir yıl geçerli olduğu belirtilmiş ve ona göre işlemyapılmaktaydı. Fakat şuan yürürlükte bulunan imar kanunu ve planlı alanlar imar yönetmeliğinde imar çaplarının ne kadar süre geçerli olacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle benim şahsi kanaatim imar çaplarının konu parselin bulunduğu bölgede imar planı değişikliği olana kadar geçerliliğini sürdürmesi gerektiğidir.

Ayrıca planlı alanlar tip imar yönetmeliğin MADDE 57 (Değişik fıkra:RG-8/9/2013-28759) ‘de imar çapı ilgili idare başvuru tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde ilgilisine verilmesi gerektiği belirtilmiş olup bu süre içerisinde verilememesi durumunda gerekçesinin, başvuru sahibine aynı süreler içinde yazılı olarak bildirilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.