ArcGİS Eğitim Videoları

1-ArcGIS Programına Giriş

2-ArcCatalog ile Layer Ekleme

3-ArcMap’e Layer Ekleme

4-ArcMap’e Geoserverdan layer yükleme

5-ArcMap’e uydu görüntüsü yükleme

6-sayısallaştırma

7-Tablo Düzenleme

8-Labellara ait bilgileri ekranda görüntüleme

9-Projeksiyon Dönüşümü

10-Tematik Gösterim

11-Sorgulama

12-Shapefile Oluşturma

13-Tablo Ekleme

14-Database içine veri import etme

15-Tablo İlişkilendirme

16-Sorgulama-2

17-Tablo Birleştirme

 

* Videolar Alıntıdır.

NETGIS 2

1. GIS İŞLEM ADIMLARI…………………………………………………………………3
2. BAĞLANTI YÖNETİCİSİ……………………………………………………………….3
2.1 Bağlantõ Yöneticisi İle Neler Yapõlabilir?……………………………………….3
2.2 Bağlantõ Yöneticisi İle Hangi Veritabanlarõna Bağlanõlõr?……………………4
2.3 Veritabanõ …………………………………………………………………………..4
2.4 Veritabanõ Türleri ………………………………………………………………….4
3. VERİTABANI OLUŞTURMA……………………………………………………………6
3.1 Yeni Veritabanõ Oluşturma……………………………………………………….6
3.2 Yeni Tablo Oluşturma …………………………………………………………….7
3.3 Bağlantõ Yöneticisinde Bağlantõ Tanõmlarõ Kõsmõnda Yapõlacak
Düzenlemeler………………………………………………………………………….12
3.3.1. Bağlantõlar Üzerinde Yapõlan Ayarlamalar…………………………….12
3.3.2. Oluşturmuş Olduğumuz Bağlantõ Üzerinde Yapõlacak Ayarlamalar 13
3.3.3. Veritanõnda Oluşturulan Bütün Tablolar Üzerinde Yapõlacak
Ayarlamalar………………………………………………………………………………14
3.3.4. Tek Tek Tablolar Üzerinde Yapõlacak Ayarlamalar…………………..14
3.4 Sõnõf Tanõmlama………………………………………………………………….15
3.5 Look-Up Table Tanõmlama……………………………………………………..16
3.6 Tablolar Arasõnda İlişki Tanõmlama…………………………………………..17
4. NETCAD SPATIAL OBJELERİ OLUŞTURMA (NCZ) ………………………………19
5. FARKLI VERİ TÜRLERİNİ OKUMA …………………………………………………22
6. SAYISALLAŞTIRMA İLE SPATIAL OBJE OLUŞTURMA …………………………24
7. SPATIAL VERİLER ÜZERİNDE İŞLEMLER ………………………………………..25
7.1 Kolon İşlemleri …………………………………………………………………..25
7.2 Filtreleme İşlemleri ……………………………………………………………..28
7.3 Spatial Verileri Düzenleme …………………………………………………….30
8. SQL SORGULAMALAR……………………………………………………………….33
8.1 Tek Tablo İle Sorgulama ……………………………………………………….33
8.2 Çoklu Tablo İle Sorgulama …………………………………………………….36
9. ANALİZLER ……………………………………………………………………………37
9.1 Overlay Analizi …………………………………………………………………..37
9.2 Tampon Bölge Tanõmlama……………………………………………………..39
10. REFERANS YÖNETİCİSİ …………………………………………………………..40
10.1 Referans Yöneticisiyle Neler Yapõlabilir?……………………………………40
10.2 Spatial Veri Katmanlarõnõn Referans Yöneticisinde Görüntülenmesi ….41
10.3 Spatial Referanslardan Tematik Harita Üretilmesi ……………………….45
10.4. Tematik Haritalardan Lejant Yapõlmasõ ……………………………………48
10.5 Spatial Referanslardan Sayõsal Aralõğa Göre Tematik Harita Üretilmesi
…………………………………………………………………………………………..51
10.6 Spatial Referanslardan Pasta ve Bar Grafik Üretilmesi ………………….54
10.7 Spatial Referanslarõn Semboloji ve Lejant Gibi Görüntüleme
Özelliklerinin .XML Dosyalarõ Olarak Kaydedilmesi……………………………..58
10.8 Spatial Referanslardan Yoğunluk Haritasõ Üretilmesi ……………………59
10.9 Spatial Referanslarõn Semboloji ve Lejant Gibi Görüntüleme
Özelliklerinin .XML Dosyalarõndan Yüklenmesi ………………………………….61
10.10 Spatial Referanslara Veri Tabanõndan Dinamik Semboloji Atanmasõ.63
10.11 Spatial Referanslara Veri Tabanõndan Dinamik Etiket Atanmasõ ……65
11. RAPOR ALMA İŞLEMLERİ……………………………………………………….68

Dosyayı indirmek için tıklayınız.