Netcad 3D

Net3D Eğitim Dökümanı ………………………………………………………………. 5
1. Kabartma Haritanın Hazırlanması………………………………………………5
2. Arazi Modeli Üzerinde Uygulamalar ……………………………………………9
2.1. Binaların Oluşturulması ……………………………………………………..9
2.2. Çatıların Oluşturulması…………………………………………………….10
2.3. Aynı Kotta Bulunan Detayların Yapılması (Göletlerin Yapılması) …..12
2.4. Sembollerin Oluşturulması………………………………………………..13
2.5. Model Tabakalandırmak …………………………………………………..14
2.6. Model Eteklerinin Oluşturulması …………………………………………14
2.7. 3 Boyut Dosyasını Oluşturmak …………………………………………..15
3. 3D Programında Uygulamalar …………………………………………………16
3.1. Arazinin Yumuşatılması ……………………………………………………16
3.2. Binalara ve Duvarlara Doku Kaplamak …………………………………17
3.3. Tabakalardan Doku Kaplamak……………………………………………19
3.4. Arkafon Uygulamak ………………………………………………………..21
3.5. Simülasyon Yapmak ……………………………………………………….22

Dosyayı indirmek için tıklayınız.