The conceptual models for scheduling – Zamanlama planı konsept modeli

The conceptual models for scheduling 

Scheduling ( zamanlama planı ) ulaşım yönetiminin en önemli konularından birisidir. Çünkü Scheduling ulaşım sistemlerinin etkili yada başarılı olup olmamadığının bir göstergesidir.

Scheduling ( zamanlama planı) üçe ayrılır. Bunlardan ilki yolculuk zamanını hazırlamak, beklemek ve belirli noktalara belirli zamanlarda ulaşılmasını ayarlamaktır. Bir digeri ise ulaşım aracının yolculuğu bitirip bir diğerine başlarken verdiği aradır. Son  Scheduling ise ulaşım aracının günün hangi saati sevis vermeye başlayacağı ve hangi saati servisi bırakacağıdır.

Çogu Scheduling günün farklı zamanlarında farklılık gösterebilir örneğin; peak saatlerde metrolar daha uzun olabilir ulaşım talepleri daha fazla olduğu için extra vagonlar kullanılmaya başlanır.  Karayolu ulaşımında ise bu saatlerde sefer aralıkları sıklaştırılabilir tabi bunun için bu saatlerde kullanılabilecek otobüslere sahip olmak gerekir. Scheduling yeterli olup olmadığını anlamak için peak saatlerde bekleme sürelerindeki değişime bakılabilir.

Scheduling’da en zor olan kısımlardan biriside araçlara personel atamasıdır. Otobüs gibi araçlarda 1 kişi yeterli iken metro vb. Ulaşım araçların bu sayı çok daha fazla artabilir.

Karmaşık bir ulaşım sistemde problemleri anlamak ve analiz etmek için sistemin bütün bileşelerini, işlevlerini ve birbirleriyle etkileşimlerini anlamak gerekir. Eger bu ilişkiyi ve bileşenlerini anlamazsak matematiksel bir model geliştirmemiz mümkün olmayabilir ve konsept scheduling model bu ilişkiyi anlamamız açısından çok kullanışlı bir yöntemdir.