“İmar planında kamu yararı ilkesinin bireysel yapılaşma hakkından önce geldiği ilkesi” ne dair dava örneği

 

“İmar planında kamu yararı ilkesinin bireysel yapılaşma hakkından önce geldiği ilkesi” ne dair dava örneği ;

 

3194/madde: 9

T.C Danıştay 6. Daire

E. 1990/1518

K.1991/2851

T.26.11.1911

Paylaşılan yazı “Belam Babacan Tekinbaş”‘ın “Yargı kararlarında planlama” kitabından bir bölüm olup , Kitabın tamamını Şehir plancıları odasından temin edebilirsiniz.

 

Dosyayı indirmek  için tıklayınız.