NETCAD YOL ve KANAL KAMULAŞTIRMA

YOL ve KANAL KAMULAŞTIRMASI İŞLEM ADIMLARI ………………………… 5
1. Kamulaştırma Yapılacak Olan Parsellerin Oluşturulması ……………………….5
2. Malik Bilgilerinin Girilmesi ……………………………………………………………6
3. Parsel Bilgilerinin Oluşturulması…………………………………………………….7
4. Güzergah Bilgilerinin Girilmesi ………………………………………………….8
4.1. Some Bilgilerinin Girilmesi ………………………………………………….8
4.2. Genişlik Değerlerinin Girilmesi……………………………………………..9
4.3. Güzergah Planının Geçirilmesi ……………………………………………10
5. Kesişimlerin Oluşturulması…………………………………………………………10
6. ABC Alanlarının Hesaplatılması ……………………………………………………10
7. A,B ve C Alanlarının Parsel Bilgileri Dosyasına (kap) Aktarılması …………..11
8. Tapu Alanlarının Grafik Ekrana Aktarılması……………………………………..12
9. Parsellere Nokta Üretilmesi ………………………………………………………..12
10. Paftaların Açılması …………………………………………………………………12
11. Alan Dengelemelerinin Yapılması ……………………………………………….12
12. Mevki Sınırlarının Çizilmesi……………………………………………………….13
13. Yapılan İşlemlerin Parsel Bilgileri Dosyasına (kap) Aktarılması ……………13
14. Beyannamenin Alınması…………………………………………………………..14

Dosyayı indirmek için tıklayınız.

NETCAD VECTORY

VECTORY MODÜLÜ EĞİTİM DÖKÜMANI………………………………………….. 4
1.Raster Verinin Netcad’e Yüklenmesi ………………………………………………..4
2. Raster Hat Renklerinin Seçilmesi …………………………………………………..5
3. Hatların SayIsallaştIrIlmasI …………………………………………………………..6
4. Raster Alan Kapat……………………………………………………………………..7
5. Eğrilerin Sayısallaştırılması ………………………………………………………….8
6. Eğrilere Kot Ver………………………………………………………………………10
7. Rasterlerın Editlenmesi……………………………………………………………..11
8. Rasterların Saklanması……………………………………………………………..14

Dosyayı indirmek için tıklayınız.

Netcad Raster

RASTER EĞİTİM DÖKÜMANI…………………………………………………………. 5
1.Register İşlemi (Dönüşüm) …………………………………………………………..5
1.1.En Az Dört Nokta Verilerek Dönüşüm Yapmak ………………………………5
1.2. Pafta Pindeksinden Koordinat Alarak Dönüşüm Yapmak ………………….9
1.3. Koordinatsız Olarak Dönüşüm Yapmak (1-1 Dönüşüm) …………………12
2. Dönüşümü Yapılmış Olan Rasterların Yüklenmesi ……………………………..13
3. Rasterların Şeffaf (Transparan) Yapılması ………………………………………15
4. Rasterlara Renk Derinliğinin Verilmesi …………………………………………..16
5. Raster Dizin Yükle …………………………………………………………………..18
6. Register 2 Nokta …………………………………………………………………….20
7. Raster Kenarlarını Silmek ………………………………………………………….21
8. Raster Böl …………………………………………………………………………….22
9. Raster Projeksiyon Dönüşümünün Yapılması …………………………………..23

Dosyayı indirmek için tıklayınız.

NETtop ( arazi toplulaştırması)

Amaç:
Kadastro parsellerinin işletme bazõnda birleştirilerek endeks değerlerine göre
ifrazõnõ gerçekleştirmek ve kullanõma sunmak.
Kapsam:
Grafik Verilerin Oluşturulmasõ
Sözel Verilerin Oluşturulmasõ
• Kadastro Kayõtlarõnõn Oluşturulmasõ
• Blok Kayõtlarõnõn Oluşturulmasõ
• Endeks Değerlerinin Hesaplanmasõ
• DOP Hesabõnõn Yapõlmasõ
• Mülakat İşlemlerinin Yapõlmasõ
• Dağõtõmõn Yapõlmasõ
İfraz
Yeni Oluşan Parsellerin Endeks Değerlerinin Aktarõlmasõ
Raporlar

NETsurf

1. NETSURF MODÜLÜ ISLEM ADIMLARI……………………………………….3
2. Detay Krokilerinin Baglanmasi ……………………………………………….3
2.1. Tabakalarin Açilmasi: …………………………………………………………4
2.2. Detaylarin Birlestirilmesi:……………………………………………………5
2.2.1. Sayisallastirma Menüsü Kullanilarak …………………………………….. 5
2.2.2. Manuel Yöntem………………………………………………………………. 7
2.2.3. Bir Yapinin 4.Kösesini Olusturma: ……………………………………….. 7
2.2.4. Bir Hatta göre Yapiyi Olusturma: ………………………………………… 7
2.3. Hidrografik Bilgiler :…………………………………………………………..7
2.4. Semboller :……………………………………………………………………….7
2.4.1. Sayisallastirma Menüsü Kullanilarak …………………………………….. 8
2.4.2. Manuel Yöntem………………………………………………………………. 8
2.5. Alan Sembolleri: ………………………………………………………………..9
2.5.1. Sayisallastirma menüsü kullanilarak…………………………………….. 9
2.5.2. Manuel Yöntem………………………………………………………………. 9
2.6. Sevler:……………………………………………………………………………..9
2.7. Yazilar:…………………………………………………………………………..10
2.7.1. Sayisallastirma menüsü kullanilarak…………………………………… 10
2.7.2. Manuel yöntem…………………………………………………………….. 10
3. Model (Üçgen) Olusturma: …………………………………………………..10
3.1. Kot Düzeltme: …………………………………………………………………11
3.2. Model Düzeltme: ……………………………………………………………..12
4. Egri Islemleri: ……………………………………………………………………12
4.1. Egri Temizleme Islemleri:………………………………………………….13
4.1.1. Dogru(çizgi) ile olusturulan kapali alanlarin temizlenmesi: ……….. 13
4.1.2. Sevlerin Içi ve Çoklu Dogru ile çevrilen alanlarin temizlenmesi: …. 13
4.1.3. Dogru Arasini Temizleme:……………………………………………….. 13
4.1.4. Egrilere Kot Yazma Islemi:………………………………………………. 14
5. Paftalama Islemleri:……………………………………………………………14

Dosyayı indirmek için tıklayınız.

NETPRO

1. NETPRO MODÜLÜ ISLEM ADIMLARI ………………………………………..3
1.1. Nokta Dosyasinin Yüklenmesi ……………………………………………..3
1.2. Güzergahin Olusturulmasi …………………………………………………..3
1.3. Proje Açma ve Güzergahin Tanimlanmasi………………………………5
2. Üçgen Model Olusturma ………………………………………………………..5
2.1. Modelden Enkesit Elde Etme………………………………………………..5
3. Kirmizi Kot (Düsey Some) Degerlerinin Girilmesi ………………………7
3.1. Proje Bilgilerinin Girilmesi…………………………………………………..7
4. Platform Editörü…………………………………………………………………..9
4.1. Tip Enkesit Tanimlarinin Yapilmasi……………………………………..10
4.2. Sev Tanimlarinin Yapilmasi ……………………………………………….10
4.3. Tip Enkesit Taniminin Enkesite Çevrilmesi……………………………10
5. Ara Yüzeylerin Olusturulmasi……………………………………………….11
5.1. Siyirma Degerlerinin Girilmesi……………………………………………11
5.2. Temel, Alttemel Yüzeylerinin Olustulmasi ……………………………12
6. Kübaj Hesaplarinin Yapilmasi……………………………………………….13
6.1. Kübaj Çiktilarinin Elde Edilmesi ………………………………………….13
7. Çizimlerin Olusturulmasi ……………………………………………………..14
7.1. Enkesit Çizimleri………………………………………………………………14
7.1.1. Enkesit Tablo Degerlerinin Yazilmasi…………………………………… 15
7.2. Boy Profil Çizimi ………………………………………………………………15
7.3. Plan Çiziminin Yapilmasi …………………………………………………..16
7.4. Plan Profil Pafta Tasarimi ………………………………………………….16
7.5. Plan Profil Paftalamasi ……………………………………………………..16

Dosyayı indirmek için tıklayınız.

NETmap

IMAR MODÜLÜ PROJE ISLEM ADIMLARI…………………………………………3
1. Tapu ve Kadastro Müdürlügü’ne Müracaat ……………………………….3
2. Koordinatlarin Programa Girilmesi………………………………………….3
2.1. Tabaka Islemleri ve Noktalarin Birlestirilmesi………………………..4
3. Kadastro Parsel Alanlarinin Hesaplanmasi ……………………………….4
4. Parsellerin Dengelenmesi ve Çiktilari………………………………………4
5. Dönüsüm Islemleri……………………………………………………………….5
6. Imar Ada Koordinatlarinin Girilmesi ve Adalarin Olusturulmasi …..6
7. Plana Göre Yol Genisliklerinin Ayarlanmasi………………………………6
8. Imar Ada Alanlarinin Hesaplanmasi ………………………………………..7
8.1. Adalarin Parsel Boyutlarinda Ifrazi (Otomatik Bölme) …………….7
8.2. Imar Parseli Alanlarinin Hesaplanmasi………………………………….8
8.3. Imar Ada ve Parsellerin Adlandirilmasi …………………………………8
9. Yola Terklerin Hesaplanmasi ve Parsellerin Adalara Göre
Dengelenmesi……………………………………………………………………………..9
10. Röleve Ölçü Krokilerinin Hazirlanmasi…………………………………10
11. Projenin Plan Çiziminin Hazirlanmasi ………………………………….11

Dosyayı indirmek için tıklayınız.